Gwobr Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Amddiffyn Arian

11th January 2018

Mae MPCT yn anrhydeddus i dderbyn Gwobr Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Arian gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.
Mae’r Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Amddiffyn (ERS) yn gwobrwyo ac yn cydnabod cyflogwyr y DU am eu cefnogaeth ac ymrwymiad tuag at amddiffyn. Mae’r cynllun yn cynnwys gwobrau efydd, arian ac aur ar gyfer sefydliadau sy’n addo, yn dangos neu’n cefnogi cefnogaeth i amddiffyn a chymuned y Lluoedd Arfog ac yn alinio eu gwerthoedd â Chyfamod y Lluoedd Arfog.

Mae MPCT bob amser wedi ei alinio â gwerthoedd milwrol ac mae wedi ymrwymo i gyflogi a chefnogi personél cyn-filwrol. Mae pob aelod gweithredol o staff yn MPCT yn gyn-filwrol. Mae llawer o’r staff hefyd yn Arianwyr.

Mae MPCT wedi derbyn gwobr Arian bob blwyddyn er 2014. Yn 2017, nid yn unig yr oedd MPCT yn derbyn gwobr, ond mae’r coleg hefyd yn noddi Gwobr Ieuenctid a Chadeidiau, gyda Mrs Barbara Hemmings yn ennill y categori hwnnw am ei gwaith mewn gweithgareddau ieuenctid sy’n canolbwyntio ar Pynciau Peirianneg a Pheirianneg Technoleg Gwyddoniaeth (STEM).

GWNEWCH GAIS NAWR