Buddsoddwyr Mewn Pobl Aur

11th January 2018

Ers 1991 mae Investors in People wedi gosod y safon ar gyfer rheoli pobl yn well. Mae MPCT yn ennill gwobr gan Investors in People – Safon Aur. MPCT oedd y cwmni cyntaf yng Nghymru i ennill y wobr ac erbyn hyn dyma’r unig gwmni i gadw’r Safon Aur dair gwaith yn olynol.
Amlygodd adroddiad Buddsoddwyr mewn Pobl gasgliadau ein hadolygiad diwethaf yn erbyn y Safon Aur: “darparwr hyfforddiant amgen eithriadol sy’n llenwi nodyn sy’n galluogi pobl ifanc i dyfu mewn statws, hyder, meddwl a gallu lle mae pawb yn cyflawni boddhad mawr a llwyddiant o fewn yr hyn sy’n cael ei gydnabod yn fewnol ac yn allanol fel lle gwych i weithio! ”
Aspectau Unigryw a ddarganfuwyd yn MPCT:

• Diwylliant sy’n wirioneddol eiliad a’r un mwyaf cadarn, mwyaf deniadol y gwelodd y tîm hwn o arbenigwyr cenedlaethol IIP.

• Fframwaith o gefnogaeth sy’n newid ‘bywydau’ ar gyfer myfyrwyr a staff fel ei gilydd.

• Arddull arweiniol ysbrydoledig ‘Lefel 5’ sy’n wir i bawb sy’n annog lefelau uchel o ‘arweinyddiaeth ddosbarthedig’.

• Diwylliant o ‘TEAM’ sy’n cynnwys pawb waeth beth fo’u rôl / gradd / rhyw.

• Agwedd at gynllunio strategaeth sy’n gwbl gydweithredol.

• “Yn syml, lle gwych i weithio!” (Mae staff yn dyfynnu dro ar ôl tro sawl gwaith.)

GWNEWCH GAIS NAWR