Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn 2017

11th January 2018

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill darparwr hyfforddiant y flwyddyn yng Ngwobrau TES FE 2017. Mae’r wobr hon yn dathlu perfformiad eithriadol darparwyr dysgu annibynnol. Yn 2017, teimlai’r beirniaid fod gwaith holl-draw “trawiadol” MPCT yn sefyll allan.

Ers ei ffurfio ym 1999, mae MPCT wedi bod yn “ymroddedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc trwy hyfforddiant ac addysg”. Mae MPCT yn cynnwys nifer o siopau hyfforddi ar draws ysgolion, colegau a chyfleusterau chwaraeon yng Nghymru a Lloegr. Yn 2014, graddiodd MPCT “rhagorol” ym mhob maes gan Ofsted. Ac yn 2016, cyrhaeddodd ei 10,000fed ymrestriad.

Drwy gydol y flwyddyn academaidd, ym MPCT, fe wnaethom arloesi y defnydd o “lythrennedd corfforol” fel cyfrwng i ymgysylltu â myfyrwyr mewn rhaglenni Saesneg a mathemateg. Mae MPCT wedi gosod y meincnod ar gyfer darparwyr ar draws y wlad ar lythrennedd corfforol, ac mae rhai prifysgolion bellach yn ymgorffori’r ymagwedd yn eu rhaglenni TAR.
Er mwyn sicrhau profiad cadarnhaol, rydym yn darparu cefnogaeth arloesol a gweithredol o’r enw “Ffordd MPCT” – dull cyfannol sy’n cyfuno dysgu gweithgar o fewn cyd-destun datblygiad corfforol a phersonol, gan arwain at effaith a chyflawniadau rhagorol. Yn 2016, roedd y gyfradd ddilyniant yn 86 y cant.

Dywedodd y beirniaid fod MPCT yn cyflwyno canlyniadau eithriadol i fyfyrwyr, a chydnabuant fod “anhygoel” gan Ofsted yn “dasg fach”, o gofio ei bod yn ofynnol i’r darparwr ddangos lefelau rhagoriaeth a chysondeb ar draws ei holl safleoedd. “Enillydd haeddiannol,” ychwanegasant.

Apply Now