News

Mae’r Prif Swyddog Capten Richard Harris o HMS Raleigh yn ymweld ag MPCT!

21st May 2019

Ar ddydd Llun 21ain Mai, cynhaliodd Colegau Paratoi Milwrol Casnewydd a Chaerdydd ymweliad VIP arall eto a gwnaeth pawb yn MPCT yn hynod falch.

Y tro hwn, y Prif Swyddog, Captain Harris, oedd wedi cael argraff dda o arddangosiadau gweithredol ein Dysgwr, a dywedodd fod dysgwyr MPCT yn ysbrydoliaeth, ac y byddai’n eu cael i gyd yn HMS Raleigh. Aeth hefyd â’i het a dweud ei fod yn ddi-eiriau.

Mae’r adborth hwn yn amlwg yn rhagorol ac yn diolch unwaith eto i Staff a Dysgwyr MPCT Casnewydd a Chaerdydd am eu hymdrechion i wneud hwn yn ddiwrnod i’w gofio.

 

GWNEWCH GAIS NAWR