Cyfoethogi Dysgwyr

Gall pob dysgwr fanteisio ar ein cyfleoedd cyfoethogi ar unrhyw un o’r rhaglenni cwricwlwm. Mae’r profiadau unigryw hyn wedi’u cynnwys yn bwrpasol yn y ddarpariaeth er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael dull holistaidd o ddysgu.