Amdanom ni

16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig.

Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 20 o golegau ledled Cymru a Lloegr. Mae’r cwricwlwm dysgu gweithredol unigryw yn ysbrydoli myfyrwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu, gyda 50% o bob diwrnod yn cael ei dreulio’n dysgu yn yr awyr agored neu’n cymryd rhan mewn hyfforddiant corfforol.

Mae cwricwlwm y MPC wedi cael ei gynllunio i ddatblygu ffitrwydd corfforol, sgiliau hanfodol a hunanhyder ein myfyrwyr. Mae’r coleg yn gweithredu proses ymuno agored heb derfyn amser er mwyn gwneud cais, gan alluogi recriwtiaid newydd i ymuno yn wythnosol.