Dechrau ar Eich Taith

Arwyddair ein coleg yw “Drwy fethu â pharatoi, rydych yn paratoi i fethu” (Benjamin Franklin). Drwy baratoi eich hun ar gyfer eich diwrnod cyntaf byddwch yn teimlo’n ddi-gynnwrf ac yn hyderus gan wybod bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch.