Cymryd y Cam Cyntaf

Ydych chi’n ansicr o ran beth rydych ei eisiau ar gyfer eich dyfodol? Ydy ochr academaidd addysg yn rhywbeth nad ydych yn ei fwynhau? Ydych chi’n hoffi bod yn weithgar? Ydych chi am gael eich hyfforddi gan gyn-Hyfforddwyr o’r Lluoedd Arfog Prydeinig? Gall ymuno â’r Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin eich helpu ar eich taith i wella eich hun.

Os byddwch yn penderfynu ymuno â’n coleg, dyma ychydig o wybodaeth allweddol a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y diwrnod cyntaf a chael cipolwg ar y math o sgiliau y byddwch yn eu datblygu a’r gweithgareddau y byddwch yn cymryd rhan ynddynt.