Diwrnodau Agored a Diwrnodau Rhagflas

Rydym yn cynnal diwrnodau agored yn y rhan fwyaf o’n Colegau Paratoi ar gyfer y Fyddin bob dydd Iau. Mae’n rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni a gofalwyr gyfarfod â’r staff yn lleoliad y coleg a dysgu mwy am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ar y cwrs.

Mae’n ffordd wych o weld a yw’n rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo neu’n rhywbeth rydych yn bendant am ei wneud.

I gael gwybod pryd mae ein diwrnodau agored yn digwydd cliciwch yma.

I drefnu lle ar ddiwrnod agored cwblhewch y ffurflen ymholiad isod neu siaradwch â ni ar y rhyngrwyd neu ffoniwch ein tîm ar 0330 111 3939. Os nad ydych yn siŵr o hyd ar ôl dod i ddiwrnod agored, beth am ofyn i’r Hyfforddwr a allwch gael diwrnod rhagflas gyda’r coleg.