Ar Gyfer Ysgolion

Mae lefel y canlyniadau yn cwmpasu Lefel 1 a Lefel 2 ar lefelau Dyfarniad, Tystysgrif, Tystysgrif Estynedig sydd wedi’u targedu tuag at bob dysgwr unigol. Gall y cwricwlwm hwn ategu addysg brif ffrwd bresennol, neu sefydlu dysgu ar gyfer y rhai sydd wedi cael trafferth gydag ymgysylltu ac ysgogi. Mae hyd y rhaglen yn seiliedig ar ofynion unigol a gellir darparu gofynion a hyfforddiant dros gyfnod o wythnos lawn ar gyfer disgyblion Addysg Heblaw Yn Yr Ysgol (EOTAS) neu am ddiwrnod i’r rhai sy’n awyddus i ennill cymwysterau Cyfnod Allweddol 4. (Gellir neilltuo dysgwyr CA3 ar sail fesul achos).