Ysgolion Partner

Mae’r Ysgol Paratoi ar gyfer y Fyddin (MPS) wedi cael hwb enfawr o ran cydweithio ledled Cymru a Lloegr yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, ac mae’r sefydliad yn awyddus i adeiladu ar flwyddyn arall o ganlyniadau rhagorol.

Mae MPS wedi pwysleisio’n glir ei hymrwymiad i ymgysylltu, ysgogi ac addysgu ledled y sbectrwm addysg ac mae ysgolion bellach yn sicrhau trefniadau drwy gydol y flwyddyn academaidd gan gynnig rhaglen ddarpariaeth bwrpasol i bob ysgol.

Mae awyrgylch cyfeillgar yn yr MPS lle y caiff yr hyn sy’n gwneud unigolion yn wahanol ei ddathlu a’i gydnabod fel rhywbeth sy’n hollbwysig yn y byd, a lle y mae timau yn elwa o amrywiaeth eang o dalentau a phersonoliaethau. Mae hyn yn creu amgylchedd cyffrous a chynhwysol.