Proses Atgyfeirio

Bydd y broses atgyfeirio yn sicrhau y cewch eich cefnogi ar bob cam. Gallwch gael gafael ar wybodaeth drwy ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau cysylltu isod. Bydd angen caniatâd a chydlyniant gan ysgol y dysgwyr ar gyfer pob atgyfeiriad.