Geirdaon Myfyrwyr

Eisiau cael gwybod beth yw barn y dysgwyr am y rhaglen ysgolion a beth mae wedi’i wneud iddyn nhw? Darllenwch y geirdaon isod.