Patrons

Shaun Bailey AM

28th September 2018

Shaun Bailey AC yw’r ymgeisydd Ceidwadol presennol i gystadlu am swydd Maer Llundain yn 2020.

Ar ôl mynychu Heddlu Cadetiaid y Fyddin yn 12 oed, daeth yn Sarhaus-Hyfforddwr yn ei ugeiniau cynnar ac aros yn y Cadets am 10 mlynedd arall.

Ymunodd Mr Bailey â gwleidyddiaeth trwy ei waith elusen fel gweithiwr cyffuriau, gyda’i rôl bwysig gyntaf yn 2010 fel cynghorydd arbennig ar ieuenctid a throsedd i David Cameron pan oedd yn brif weinidog.

Bu’n helpu i sefydlu’r Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol ac yna fe ymgymerodd â rôl ymgynghorol yn yr Adran Addysg ac mae wedi bod yn aelod o’r cynulliad ers 2015.

Mynychodd Cinio Patrymau ac Ymddiriedolwyr MPCT yn The Tower of London ym Medi 2018 lle mynegodd ei werthfawrogiad i MPCT a’i Ddysgwyr trwy gyfryngau cymdeithasol:

“Wedi’i annog i gwrdd â chymaint o bobl ifanc ysgogol o MPCT, mae MPCT yn goleg ardderchog sy’n ysbrydoli pobl ifanc tuag at yrfaoedd yn y diwydiannau milwrol a chwaraeon.

GWNEWCH GAIS NAWR