Mary Davis

16th January 2018

“Mae’r ysgol paratoi milwrol wedi rhoi cyfle i’n disgyblion ni ellid eu hailadrodd yn yr ysgol. Mae’r profiad wedi rhoi hyder i’r swil, yn rhodfa i fynegi ei hun i’r ethos llafar a thîm a fydd yn aros gyda nhw am oes. wedi ennill cywerthedd dau TGAU, ar gyfer rhai oedd yr unig gymwysterau lefel 2 a gyflawnwyd; roedd hyn yn bennaf oherwydd y cyfuniad buddugol o weithgareddau corfforol a dosbarth.

Mae’r cymhelliant a gafwyd trwy gwrs MPCT wedi eu hannog i weithio’n galetach yn yr ysgol, i gael uchelgais a gweithio tuag at eu nodau. Mae gennym ddisgyblion sydd wedi symud ymlaen i’r Coleg Paratoi Milwrol ac eraill sydd wedi dychwelyd i’r 6ed dosbarth i ddilyn cyrsiau lefel 3. ”

Mary Davis
Dirprwy Bennaeth
Ysgol Gyfun Bryn Hafren

GWNEWCH GAIS NAWR