Melanie Thomas

16th January 2018

“Mae’r MPCT yn rhoi cyflwyniad ardderchog i fyfyrwyr i fywyd y fyddin. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau eu cyrsiau lefel 2 yn llwyddiannus ac wrth wneud hynny, cawsant ddealltwriaeth fanwl o ofynion bywyd y fyddin, gan gynnwys disgyblaeth a chymhelliant dan reolaeth. mae dysgwyr mwy heriol CA3 wedi gallu trosglwyddo’r sgiliau hyn yn gadarnhaol i amgylchedd yr ysgol. ” Cymuned Ddysgu Ebbw Fawr

Apply Now