Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr

12th January 2018

“Mae gweithio gyda MPCT trwy’r rhaglen Cyrsiau Ysgol Milwrol wedi bod o fudd mawr i ddisgyblion ym Merthyr Tudful. Mae wedi cynnig llwybr dysgu diddorol a heriol, tra’n rhoi sgiliau cyflogadwyedd i bobl ifanc a all eu cymryd i mewn i lawer o wahanol yrfaoedd pan fyddant yn gorffen Mae eu disgwyliadau yn uchel ac mae ein pobl ifanc wedi dangos eu bod yn fwy na gallu cwrdd â’r her hon. ”
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr

GWNEWCH GAIS NAWR