News & Events

News & Events / Bridgend military students ready for 50K running challenge

Bridgend military students ready for 50K running challenge

Staff and students from Bridgend Military Preparation College are set to take on a 50K running challenge to raise funds for two charities that are close to the hearts of the staff and students at the College.

  • The students will run 10K every day for the week commencing Monday 11th September
  • The challenge is being supported by serving personnel from the Parachute Regiment and Welsh Guards
  • Bridgend Mayor Cllr Pam Davies will be starting one of the runnning legs Wednesday 13th September

Dreams & Wishes is a charity dedicated to helping seriously ill children by making their dreams and wishes come true. Since the charity began in 2011, they have been working with families across the UK, providing vital support throughout children’s’ illnesses as well as helping to build happy memories by granting lifelong wishes.

The Motivation & Learning Trust (MLT), a charity that helps young people to improve their employability and reach their full potential in life. The staff, students and military personnel are calling for the public’s support to sponsor the challenge as they prepare for the tough week ahead.

Steve Tallis, Lead Instructor at Bridgend Military Preparation College, has been preparing his students for the challenge and will also be taking part in the week-long fundraiser. The charity event came about after his students found out his daughter is unwell and they all felt strongly about supporting Dreams & Wishes as the charity has been a great support for Steve and his family. He comments:

“The students were aware I was having time off to go to hospital with my daughter. They asked if they could raise money for the hospital. So I told them about Dreams & Wishes and asked them to research the charity.

After the students finished their research they were enthusiastic to raise money for such a worthy cause. This is why we are running 50K over the course of the week.”

Huw Lewis MBE is the founder and managing director of the College comments:

“My passion for the work that both the Motivational & Learning Trust and Dreams & Wishes do to give young people opportunities they thought they might never see, is worth the commitment that this demanding event requires. We are extremely proud of our staff and students at the Bridgend Military Preparation College and for all of the support from the local community, the Parachute Regiment and the Welsh Guards.”

To sponsor the staff and students, visit their JustGiving page:
http://m.virginmoneygiving.com/mt/uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-web/fundraiser/showFundraiserProfilePage.action?userUrl=MPCTBridgend3&isTeam=true&un_jtt_redirect

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more