Helpwch ni i wella ein hansawdd a’n gwasanaeth a rhannwch eich barn heddiw!

RHIENI a GWARCHEIDWAID. A oes gennych blentyn sy’n mynychu un o’n colegau neu ysgolion? Mae eich barn chi a’ch adborth yn ein helpu i wella ein hansawdd a’n gwasanaethau yn yr MPCT. Rhannwch eich barn heddiw a chwblhewch ein harolwg byr drwy ddilyn y ddolen ganlynol. https://www.surveymonkey.co.uk/r/parentsviewMPCT