Ansawdd addysg

Cwricwlwm

Mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio i ddatblygu’r sgiliau y byddwch eu hangen i ddechrau gyrfa werth chweil gyda Lluoedd Arfog Prydain neu i barhau at addysg bellach neu hyfforddiant.

Mae ein cwricwlwm yn cwmpasu datblygu amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys siarad cyhoeddus. Mae’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol yn cael eu hadeiladu drwy’r baratoi a gwneud cyflwyniadau. Bydd eich cyfoedion a’ch Hyfforddwr yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd wrth i’ch hyder dyfu.

Mae’r cyrsiau ychydig yn wahanol yng Nghymru a Lloegr, ond gallwch wirio pa rai sy’n iawn i chi isod. Asesir pob myfyriwr ar lefel unigol cyn iddynt ymuno â’r coleg i sicrhau eich bod yn dechrau ar y cwrs cywir. Os ydych rhwng 16-19 oed gallwch ymuno ag un o’n colegau. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ffoniwch 0330 111 3939.