Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / Seremoni Wobrwyo Dysgwyr De Cymru

Seremoni Wobrwyo Dysgwyr De Cymru

Ddydd Iau 7 Ebrill 2022, bydd MPCT yn cynnal y bedwaredd o’i brif seremonïau gwobrwyo.

Bydd y digwyddiad yn dod â dysgwyr o MPC Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Casnewydd ac Abertawe at ei gilydd mewn seremoni wobrwyo ar y cyd.

Mae’r gwobrau’n gyfle i ddathlu llwyddiannau ein dysgwyr dros y 18 mis diwethaf o flaen cynulleidfa o rieni, gwarcheidwaid, staff MPCT, VIPs a chyd-ddysgwyr.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau i ddysgwyr ac arddangosiad gweithredol

Cynhelir y gwobrau yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Iau 7 Ebrill 2022. Gan ddechrau am 1400, bydd rhan gyntaf y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau i ddysgwyr, arddangosiadau gweithredol a’r gwobrau. Bydd hyn yn dechrau am 1600 a bydd digwyddiad rhwydweithio VIP yn parhau tan 1730.

Gellir prynu tocynnau drwy Eventbrite here.

Back to events