MPCT a’r Fyddin Brydeinig

Dewch o hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod am berthynas lewyrchus MPCT â’r Fyddin Brydeinig o straeon llwyddiant Dysgwyr, tystebau a llawer mwy.

Fel Prif Swyddog yr Army Recruiting and Initial Training Command (ARITC) a Phrif Swyddog Gweithredol y Grŵp Recriwtio, rwy’n wynebu’r her werth chweil o ddenu, meithrin a dethol pobl ifanc eithriadol i ymuno â’r Fyddin Brydeinig o bob rhan o’r DU. Mae ein haliniad agos a’n perthynas waith ag MPCT wedi bod yn rhan bwysig iawn o’n llwyddiant yn hyn o beth dros y blynyddoedd diwethaf, gan fod targedau recriwtio’r Fyddin wedi’u cyrraedd yn 2019/20 ac eto yn 2020/21, er gwaethaf heriau Covid.

Mae tîm MPCT yn gymorth mawr o ran cefnogi, meithrin ac arwain ymgeiswyr trwy broses recriwtio sydd o reidrwydd yn gymhleth, ac maent hefyd yn ategu’r gwaith gwych trwy baratoi pobl ifanc ar gyfer gofynion hyfforddiant sylfaenol. Yn 20/21, gwnaethant gefnogi 615 o bobl ifanc i ymuno â’r Fyddin Brydeinig, gan gynnwys 264 o’r garfan ‘Mynediad Iau’ yng Ngholeg Sylfaen y Fyddin yn Harrogate.

Bob tro y byddwn yn gweithio â thîm MPCT, rydym yn gweld cymhelliant, gofal ac ymrwymiad enfawr i ddatblygiad a lles pawb – boed yn staff neu’n fyfyrwyr. Mae hwn yn sefydliad gwirioneddol ysbrydoledig, sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau llawer. Edrychwn ymlaen at ragor o gydweithio a llwyddiant pellach yn 21/22!

YR UWCH-FRIGADYDD SHARON NESMITH

PRIF SWYDDOG ARITC

https://www.youtube.com/watch?v=sUsZC1j9QIM

Straeon Llwyddiant y Fyddin Brydeinig

Dewch o hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod am berthynas lewyrchus MPCT â’r Fyddin Brydeinig o straeon llwyddiant Dysgwyr, tystebau a llawer mwy.
https://youtu.be/jydNMf-9GYQ

Bradley Lebeau-Roe

Mae stori Bradley wedi ysbrydoli llawer, ac mae’n enghraifft o’r hyn y gall MPCT ei wneud i chi. Mae Bradley bellach wedi ennill ei adenydd ers y fideo hwn, sy’n golygu ei fod yn baratrooper llawn.

https://youtu.be/_E1MI5fljqk

66 o ddysgwyr MPCT yn dechrau yn harrogate o fewn 1 mis!

Roedd MPCT yn falch iawn o gyhoeddi bod 66 o Ddysgwyr MPCT wedi dechrau yng Ngholeg Sylfaen y Fyddin yn Harrogate ym mis Mawrth 2019. Mae hyn yn arwydd clir bod MPCT yn ffordd wych o’ch paratoi ar gyfer bywyd yn y Fyddin Brydeinig. Cliciwch YMA i ddarllen mwy am ymweliad ein Rheolwr Gyfarwyddwr, Huw Lewis MBE i’w gweld.