MPCT a’r Llu Awyr Brenhinol

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am berthynas lewyrchus MPCT â’r Llu Awyr Brenhinol o straeon llwyddiant Dysgwyr, tystebau a llawer mwy.

Mae’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn ffurfioli’r berthynas barhaus rhwng y Llu Awyr Brenhinol a’r MPCT. Ein gweledigaeth ar y cyd yw helpu i ddatblygu dysgwyr ac i wella eu dealltwriaeth o’r ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa y mae’r Llu Awyr Brenhinol yn ei gynnig, ac i gefnogi unigolion drwy ein proses ddethol er mwyn eu helpu i gyflawni eu dyheadau proffesiynol. Bydd ein partneriaeth ag MPCT yn ein helpu i ddenu pobl o’r ansawdd gorau i’r Llu Awyr Brenhinol yn y dyfodol.

CAPTEN GRŴP LIZZY NICHOLL OBE

Pennaeth Recriwtio a Dethol y Llu Awyr Brenhinol

https://www.youtube.com/watch?v=sUsZC1j9QIM

Straeon Llwyddiant y Llu Awyr Brenhinol

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am berthynas lewyrchus MPCT â’r Llu Awyr Brenhinol o straeon llwyddiant Dysgwyr, tystebau a llawer mwy.
https://www.youtube.com/watch?v=J5KARJUA3Lk

Cyn-Ddysgwr MPCT yn derbyn BEM

Dyma Gyn-ddysgwr MPC Casnewydd, Alex Anderson, yn trafod derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM) ac effaith ei amser yn MPCT ar ei fywyd. Roedd ei gyn-Hyfforddwyr, Staff Renshaw a Mr Thacker, a enwebodd Alex ar gyfer y wobr, yno i weld y seremoni.

https://www.youtube.com/watch?v=cNFSZ3ROdak

MPCT Birmingham yn ymweld â RAF Cosford

MPCT Birmingham yn ymweld â RAF Cosford ac yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ‘edrych ar fywyd’.

https://www.youtube.com/watch?v=hdjjWDoJYWg

Cyn-ddysgwr MPCT Caerdydd Newman Fruin

https://www.youtube.com/watch?v=z1qSY-k70uo

Capten Grŵp yr Awyrlu Brenhinol Lizzy Nicholl OBE yn MPCT Caerdydd