Cyrsiau

Mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i ddechrau eu taith tuag at yrfa werth chweil yn Lluoedd Arfog Prydain neu i symud ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant.

Yn y coleg, mae myfyrwyr yn dilyn trefn wythnosol o weithgareddau a chwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant galwedigaethol a sgiliau, hyfforddiant corfforol, diwrnodau hyfforddi milwrol ac asesiadau

Mae ein cwricwlwm yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddatblygu sgiliau, gan gynnwys siarad yn y cyhoedd. Mae’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen yn cael eu hennill trwy ymarfer paratoi a chyflwyno torwyr iâ a chyflwyniadau. Byddwch bob amser â’ch cyfoedion a’ch Hyfforddwr yn eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd wrth i’ch hyder adeiladu.

Mae sgiliau datrys problemau ac arweinyddiaeth yn hanfodol yn y Lluoedd Arfog a chyflogaeth sifil. Byddwch yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau datrys problemau yn y maes, ac mewn gwersi academaidd. Bydd y gallu i weithio’n effeithiol fel aelod o dîm yn hanfodol i’ch llwyddiant. Mae cyfleoedd arweinyddiaeth yn amrywio yn y coleg, ac rydym yn annog ein holl fyfyrwyr i herio eu hunain i fod yn fwy na’r cyfartaledd.

Mae’r cyrsiau’n wahanol rhwng Cymru a Lloegr, ond gallwch weld pa rai sy’n iawn i chi isod. Asesir pob myfyriwr ar lefel unigol cyn ymuno â’r coleg i sicrhau eich bod yn dechrau ar y cwrs cywir.

Os ydych chi rhwng 16-19 gallwch ymuno ag un o’n colegau. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ffoniwch 0330 111 3939.