News & Events

News & Events / MPCT 12 Days of Christmas Core Values: Winner

MPCT 12 Days of Christmas Core Values: Winner

Today, Monday 3rd December, is the first day we announce our first ‘MPCT’s 12 Days of Christmas” Winner. Nominations have been sent to MPCT Head Office by our Military Preparation College Instructors with their nominations as to which Learner they feel best represents each of our Core Values.

Our Core Values are; Robustness, Transparency, Dedication, Pride, Integrity, Empathy, Teamwork, Diligence, Loyalty, Consistency and Respect.

Each winner has been chosen through deliberation of the information given by the instructors about each of their nominees, with so many military colleges to choose from, the decisions haven’t been easy and wonderful words from all of the instructors about their Learners have been flooding in. Thank you all for your contribution.

We are delighted to announce that the first winner, and representing the Core Value of Robustness, is Learner Anthony Reeve of Military Preparation College Portsmouth. Please see below as to what his Instructor said about him…

 

In January 18, Reeve who was a student at MPC Portsmouth, contracted Meningitis which resulted in him having to leave the college due to the severity of his illness. He was admitted to hospital and was placed in an induced coma to aid his recovery during the initial phase of the illness, such was the severity of his condition. After being discharged from hospital, he started his recovery that included learning to walk again, as well as dealing with all the other effects of the meningitis. He re-joined the college in June 18 when he began to regain his strength and quickly settled back into college life, taking on the role of Section IC in August 18. He has recently achieved Green Bib status in PT (one of only two in the college) and has restarted his military application. Just to reiterate; from nearly dying to Green bib within 10 months.

 

What a fantastic testament, congratulations Learner Reeve, you are an inspiration.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more