News & Events

News & Events / MPCT’s Pete Leak: A Year of Endurance Challenges for MLT

MPCT’s Pete Leak: A Year of Endurance Challenges for MLT

Pete Leak, our Regional Operations Manager for all our Welsh Military and Mid-Region English Colleges, has set himself the target of 15 endurance challenges over 2019. This incredible target is all to raise money for our charity, The Motivation & Learning Trust.

Mr. Leak has worked for MPCT since 2006 and started as a Lead Training Instructor at Military Preparation College Wrexham after 13 years of military service. He is a hugely supportive advocate of our charity and we are very grateful for all his effort, 2019 is planning to be his biggest challenge yet and we would love it if you’d get behind him and the charity and donate.

Mr. Leak’s target challenges are;

 1. The Mighty Deerstalker Race. Trail Mountain run at Night (16/03/19)
 2. Ultra Tour of the Isle of Arran. 2 Day Race covering 60 Miles across the Isle of Arran. (13 – 14/04/19)
 3. Dirty Weekend. 20 Miles and over 200 Obstacles largest OCR in the world. (11/05/19)
 4. Runstock. As many laps as possible of a 5K Route in 8 Hours (08/06/19)
 5. The Wall. Run from Carlisle to Newcastle in 1 Day 69 Miles (15/06/19)
 6. Man V Coast. Over 20 Miles covering the Coast of Cornwall with lots of Challenges on Route. (06/07/19)
 7. Man V Lakes. Over 20 Miles running from the Morecambe Coast to the Lake District with Challenges on Route. (20/07/19)
 8. Survival of the Fittest Yorkshire. 10K OCR (10/08/19)
 9. Survival of the Fittest Lakes. 10K OCR (17/08/19)
 10. Man V Mountain. Over 20 Miles across Snowdonia up to the top of MT Snowdon with Challenges. (07/09/19)
 11. Survival of the Fittest Nottingham 10K OCR (05/10/19)
 12. Hell Runner Up North. 13 Mile Trail/Bog Run (12/10/19)
 13. Ultra Tour of Edinburgh 57kms across the Streets, Alleyways and Hills of Edinburgh. (20/10/19)
 14. Hell Runner Down South 13 Mile Trail/Bog Run (26/10/19)
 15. Hell Runner Nightfall. As many Laps of a 6.66km Trail/Bog Route over 8 Hours running into the Dark (16/11/19)

 

To donate: click HERE

 

To read more about our charity and how it supports our MPCT Learners click on the MLT icon below.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more