News & Events

News & Events / “Since joining MPCT my life has changed drastically, I have lost a large amount of weight and have now passed selection with an A grade”

“Since joining MPCT my life has changed drastically, I have lost a large amount of weight and have now passed selection with an A grade”

Centre Manager of Military Preparation College Teesside Staff Cuthbertson shared his Learner’s inspiring story with us this week. Lewis Stead, a Learner at MPCT Teesside has lost 4 stone in 8 months since joining the college and has recently passed selection with an A grade. In his own words, he told us about his journey with MPCT;

My name is Lewis Stead. I am 22 years old and live in Thornaby. I have been at MPC Teesside 8 months now. I Joined MPCT to get an insight into the forces, get fit before joining the Army and to get my BMI down for selection.Before starting college, I had never done a 1.5 mile fitness assessment before but when I did my first one came in at 17mins 50secs. However, with training and support I have now managed to get my run time down to 11mins 50 secs in which enabled me to pass selection with an A grade. I am now just awaiting my start date for the Army! My weight was an issue for me when I started this college as I knew my BMI was too high for me to get in the forces. I was 19 stone when I started and knew this would be a challenge for me. I am now currently 15 stone thanks to the help and support from staff at college to achieve this.Since joining the college my life has changed drastically as I have lost a large amount of weight and gained a lot more muscle. The result of this being that I am much more confident in myself and I feel a lot more active and outgoing. I am also a lot happier and have made some good friends and memories at MPCT which will stay with me forever.

 

The pictures below provided by Mr Stead clearly demonstrate the drastic change, and we congratulate him wholeheartedly and wish him all the best in the future.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more