News

Commando Chef visits MPCT Wrexham!

5th June 2019

Ar ddydd Mawrth 4 Mai, cafodd y Coleg Paratoi Milwrol Wrecsam y pleser o “Commando Chef” CSgt Mike ymweld â’r ganolfan i roi cipolwg iddynt ar fwyta’n iach ffordd y Morlu Brenhinol. Rhoddwyd hob i bob un o’r Dysgwyr i goginio arnynt, a hyd yn oed aeth y “Commando Chef” i’w gyfrif Twitter ei hun i ddweud pa ddiwrnod gwych yr oedd wedi bod (yn y llun isod).

 

 

 

Apply Now