News & Events

News & Events / Commando spirit is alive and kicking at Cardiff Castle

Commando spirit is alive and kicking at Cardiff Castle

Over 150 students from the Military Preparation College visited Cardiff Castle on Friday 22nd September to take part in an action-packed insight day with the Royal Marines

The ‘Meet the Marines’ day took place in the grounds of Cardiff Castle, it gave those students attending the College a unique opportunity to gain practical experience of what a career as a Royal Marine involves. Throughout the day, the Royal Marines stretched and challenged the students, with an intensive schedule of activities.

Students came from five Military Preparation Colleges across South Wales (Cardiff, Bridgend, Newport, Swansea and Merthyr) to take part in the action. This included abseiling down the Castle walls, physical training sessions, briefings and demonstrations from the Royal Marine Commandos and an opportunity to go out on the inflatable raiding crafts on the River Taff.

One of the highlights of the day included a demonstration of unarmed combat from the Commandos. Staff, students and the general public all enjoyed that spectacle.

Miss Hood, Cardiff Military Preparation College student, comments:

“It has been really fun, the Marines are working us hard and everyone is enjoying it. I’ve been able to speak to them about what I want to do and get advice about getting into the Marines. Other students who have come here today who want to join the Marines have had an insight into what it’s like and it helps them decide if they want to continue with their Marines application. For others who didn’t know what they wanted to do it helps them decide if the Marines is a job choice they are interested in.”

The Military Preparation College welcomes applications and enquiries from both prospective students and parents and guardians. Open days are held every Thursday from 10am – 12noon and 2pm – 4pm. Anyone interested in finding out more can visit www.mpct.co.uk or call 0330 11 3939

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more