News & Events

News & Events / “Into the Light” 24 Hour Pen Y Fan Log Challenge

“Into the Light” 24 Hour Pen Y Fan Log Challenge

In support of World Mental Health Day on Wednesday 10th October 2018 young learners from around South Wales will take part in a charity 24-hour log carry of Pen Y Fan Mountain, the highest peak in south Wales, situated in the Brecon Beacons National Park. At 886 metres above sea-level, learners will support in continually carrying the log up and down the mountain for the 24 hour period. The event is named as ‘Into The Light’.

The significance of the log will represent a burden, of which, collectively shared through communication and togetherness can be successfully supported throughout challenging times. The 24-hour period will further represent this burden; being supported by many from transitioning from the darker and more challenging times to a lighter and more positive path.

The event is a collaboration between two organisations; MPCT and Brotectors. Since its formation in 1999, the Motivational Preparation College for Training (MPCT) has been dedicated to offering opportunities to young people through training and education. Brotectors is a Mental Health Support organisation which looks to support young men and women both through online support and workshop based activities.

The aim of the event is to raise awareness of mental health and to raise funds for the Motivation & Learning Trust (MLT). The vision of The Motivation and Learning Trust is to support, develop and enhance life opportunities for MPCT learners past, present and future. We raise and administer funding in order to offer young people support in crisis and facilitate bespoke, inspirational educational opportunities that will ensure they become meaningful and contributing members of society who are confident, competent and fully aware of their role in being the best they can be.

Please support this fantastic event by donating HERE

 

 

 

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more