Amdanom ni

Rydym yn cefnogi ysgolion partner ac awdurdodau lleol yn y gwaith o sicrhau cymwysterau galwedigaethol achrededig i ddysgwyr ledled Cymru. Mae’r Ysgol Paratoi ar gyfer y Fyddin (MPS) yn canolbwyntio ar ddau brif amcan: ennill cymwysterau a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dilyniant cadarnhaol i addysg bellach, prentisiaethau a chyflogaeth.

I lawrlwytho ein Prosbectws ar gyfer 2019, cliciwch isod.