Diogelu

Yn yr MPCT, rydym yn ymrwymedig i ddiogelu ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt. Yn unol â’r datganiad cenhadaeth, bydd yr MPCT yn ymgysylltu, yn ysgogi ac yn addysgu er mwyn sicrhau rhagoriaeth i bawb. Rydym yn gwneud hyn mewn amgylchedd sy’n ofalgar, yn gefnogol, yn ddiogel ac yn gadarnhaol.

Os oes gennych unrhyw bryderon diogelu am fyfyriwr sydd wedi cofrestru ar unrhyw gwrs MPCT, mae croeso i chi gysylltu â’n prif swyddog diogelu Steve Williams dros e-bost: stevewilliams@mpct.co.uk
neu dros y ffôn: 0333 554 0236

““Mae’r trefniadau diogelu cynhwysfawr iawn yn bodloni’r holl ofynion statudol. Mae staff yn cael hyfforddiant ar ddiogelu yn ystod y cyfnod sefydlu a chaiff staff diogelu allweddol eu hyfforddi i lefelau uwch.”

Ofsted 2014

DIOGELWCH AR-LEIN

Yn yr MPCT, rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ein staff a’n myfyrwyr yn ymwybodol o’r risgiau maent yn eu hwynebu yn y gymuned ar-lein, yn enwedig ar wefannau cyfryngau cymdeithasol. Dyna pam rydym yn mynd ati i annog rhieni i gymryd rhan a’n helpu yn y cartref i gyflawni’r nod hwn drwy fod yn ymwybodol ac yn wybodus am wefannau cyfryngau cymdeithasol a sut y mae eu meibion a’u merched yn eu defnyddio.

GWNEWCH GAIS NAWR