News & Events

News & Events / MPCT and the Royal Air Force Sign Memorandum of Understanding

MPCT and the Royal Air Force Sign Memorandum of Understanding

On Tuesday 18th May 2021, the Motivational Preparation College of Training (MPCT) and Royal Air Force (RAF) signed a Memorandum of Understanding (MOU) to cement their working relationship.

The MOU has been signed to establish a progression pathway to increase the number of successful applicants enlisting in the RAF via MPCT Colleges. The overarching objective of the partnership is to improve the retention and suitability of candidates within the Recruiting Pipeline.

This agreement was signed at RAF Cranwell by Huw Lewis MBE, CEO of MPCT, and Group Captain Lizzy Nicholl OBE, Head of RAF Recruitment and Selection. The MOU will mean that, by working together, many more young people will be supported, nurtured, and educated, allowing them to achieve their ambition to serve their country.

This is a momentous occasion for MPCT as we have now established memorandums with the RAF, Royal Navy and Royal Marines, and the British Army. This will ensure a vital progression pathway for young Learners to all aspects of the Armed Forces and provide a wide range of opportunities for careers.

Regarding this partnership that MPCT provides the RAF, Gp Capt Lizzy Nicholl OBE remarked;

“This MOU formalises the enduring relationship between the RAF and MPCT. Our collective vision is to help develop learners, increase their understanding of the diverse range of career opportunities within the RAF and support individuals through our selection process to help achieve their professional aspirations. Our partnership with MPCT will help attract the highest quality people necessary to sustain the RAF of the future.”

Gp. Capt. Lizzy Nicholl OBE

To mark this occasion, the MOU signing event, which was held in line with all COVID-19 safety measures in place, was attended by Wg Cdr Sean Donoghue OBE, Recruiting Force Commander and Sqn Ldr Karl Booth, RAF Recruiting Force Chief of Staff as representatives from the RAF and from MPCT, Huw Moores, Director of Partnership Development.

Image by Linda Lowing © UK MoD Crown Copyright 2021
Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more