News & Events

News & Events / MPCT at Royal Marine Commando Training Centre

MPCT at Royal Marine Commando Training Centre

Members of MPCT the Marketing Team from Head Office are currently down at the Commando Training Centre in Lympstone capturing the “Look at Life” that the Royal Marine Commandos are putting on for selected Learners from all over our Military Preparation Colleges all over England and Wales.

From the word go of a very wet first day down on the Endurance Course, the Learners showed MPCT Core Values throughout showing Teamwork and Resilience, supporting each other during the course.

We then caught up with 2 ex-MPCT Learners in Falklands Hall from Military Preparation College Portsmouth who we mentioned last week when they became Commandos after completing their 30 miler. Jack Chandler- Robinson and Lewis-Lea Lewis talked about how MPCT prepared them mentally and physically, so much so that Jack achieved a Diamond after his 30 mile. They are passing out on Friday, so keep your eyes peeled on our social media channels for live updates.

Wednesday morning saw Learners up once again bright and early and in the famous gym, where they were put through their paces with sit-ups, sprints, press-ups and pull-ups. A special mention should go to Renford Wales of of our North-East Colleges who achieved 16 pull-ups which impressed the Royal Marine Commando PTI’s watching.

We have also been chatting to our very own Royal Marines Liaison Manager who’s office is based here in CTCRM, Si Richardson. Si is a retired Major and supports the 30+ ex Learners we have here in Phase 1 at the Commando Training Centre currently.

 

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more