News

Mae gan MPCT Caerdydd ddau Ddysgwr yn pasio allan yn ATC Pirbright.

5th November 2019

Ddydd Gwener 1af Tachwedd, mynychodd Staff Lee Richards o MPCT Caerdydd ddiwrnod arbennig iawn yn ATC Pirbright.

Gwahoddodd dau Gyn-Ddysgwr o MPCT Caerdydd, Miss Edwards a Miss Harris Staff Richards i’w gorymdaith basio allan.

Dywedodd Staff Richards am y diwrnod

Dyma’r un cyntaf i mi fod iddo lle rydyn ni wedi cael dau Ddysgwr yn pasio allan gyda’i gilydd ac ni allwn fod yn fwy balch o’r ddau ohonyn nhw. Maent wedi gweithio’n anhygoel o galed ac wedi goresgyn heriau i gyrraedd mor bell â hyn. Da lawnt y ddau. Credyd i’r Fyddin Brydeinig, eich teulu, coleg Caerdydd a’r MPCT cyfan a dymunwn bob lwc i chi wrth i chi ddechrau eich pennod nesaf a’ch her nesaf o hyfforddiant cam 2 – Staff Richards

Ar ôl yr orymdaith, ymunodd Staff Richards, ffrindiau a theulu a oedd wedi mynychu’r tocyn pasio Miss Edwards a Miss Harris mewn cwtsh a llongyfarchiadau haeddiannol.

Nid oes amheuaeth bod hon yn foment falch i bawb a gymerodd ran.

GWNEWCH GAIS NAWR