News

MPCT Caerdydd yn ymuno â Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, Cymru

5th November 2019

Bellach yn ei nawfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain, Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, i gefnogi’r Apêl Pabi flynyddol, yw cyfle’r cenhedloedd i ddod ynghyd i goffáu ac anrhydeddu pawb sydd wedi colli eu bywydau mewn gwrthdaro.

Ddydd Sadwrn 2il Tachwedd, mynychodd Dysgwyr a staff MPCT Caerdydd y noson i gynrychioli MPCT yng Nghymru ar gyfer noson orlawn o gerddoriaeth ac adloniant a oedd yn canolbwyntio ar fyfyrio ar D-Day 75, rhyddhau s-Hertogenbosch yn ogystal â 140fed Pen-blwydd Rourke’s Drifft, gyda chorau torfol, darlleniadau a Band Catrawd y Cymry Brenhinol.

Mae MPCT yn falch o’i gefnogaeth i’r Lluoedd Arfog a’r Ŵyl Goffa flynyddol, gan ei fod nid yn unig yn rhoi cyfle i gymunedau ledled Cymru ddathlu a thalu diolch i ddynion a menywod ein Gwasanaeth, ond hefyd yn darparu cefnogaeth ariannol gyda’r holl elw yn mynd iddo Apêl Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE
Royal British Legion – Wales Festival of Remembrance held in St Davids Hall Cardiff
© WALES NEWS SERVICE

 

GWNEWCH GAIS NAWR