News & Events

News & Events / MPCT celebrates world leaders in their fields, the NHS and our Armed Forces.

MPCT celebrates world leaders in their fields, the NHS and our Armed Forces.

We all know how important it is that the NHS have the equipment they need to carry on saving lives. The NHS are doing a great job in meeting a huge logistical challenges and it is really good to see Armed Forces bringing their skills to support that effort.

The NHS and our Armed Forces are both world leaders in their fields, and there are countless projects achieved as they come together to help the nation.

A platoon of Reserve soldiers from 3rd Battalion the Royal Welsh have been trained on ambulance decontamination tasks as part of the COVID Response Force in Wales.

Soldiers from 1st Battalion the Royal Welsh are undertaking training to enable them to support South West Ambulance Service Trust as part of wider support to the NHS in the region.

Eighty military personnel who are civilian emergency responders in their off-duty time have been mobilised to strengthen the South-Central Ambulance Service. The personnel from all three of the armed forces will be tasked with manning the emergency response cars and taking calls as part of the emergency response centres

75 Combat Medical Technicians are embedded at the NHS site in Harrogate as skilled clinical support workers. They will support healthcare professionals with basic patient care and monitoring.

Military personnel are providing COVID testing to NHS key workers at sites set up nationwide. A design developed by the Royal Engineers has seen the creation of new mobile units with Department of Health and Social Care vehicles refitted to fully functioning testing sites.

Soldiers from the 1st Battalion Coldstream Guards have been assisting the NHS by transporting essential medical equipment across the UK. This support is working to bolster the NHS Logistic chain allowing vital equipment to get to where it is most needed.

From us all at MPCT, we thank you for all that have done and continue to do.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more