News & Events

News & Events / MPCT Deliver Humanitarian Aid to Ukraine

MPCT Deliver Humanitarian Aid to Ukraine

Huw Lewis and Allan Peet set off for Ukraine on Friday 1st April

Last Friday, 1st April, MPCT CEO Huw Lewis MBE and MPCT Logistics Manager Allan Peet set off for Ukraine with a van packed full of essential items donated by the MPCT family and beyond. Although the journey was a gruelling one thanks to the knock-on effect the conflict has had on transport infrastructure across Europe, coupled with long waits on the Ukrainian border itself, those difficulties pale in comparison to the suffering currently endured by millions of Ukrainians. Therefore, it was worth every moment in order to ensure every item donated made it to Lviv, from where it was packed into vehicles by those already inside the country making the brave passage into those areas where the aid is most needed. The pair returned safely on Tuesday 5th April.

“This shows the humanitarian aid you all kindly sent to us. It was delivered to Vyshhorod, and then transferred on to Bucha in the Kyiv region. Combined with other partners, the total delivery included 116 boxes of food and 70 boxes of personal hygiene products.” – Huw Lewis, MPCT CEO

MPCT Logistics Manager Allan Peet added: “The trip was of course fulfilling on a personal level, and it was an eye-opening experience to be in such an environment from a civilian perspective, having been involved in humanitarian missions on many occasions during my time serving in the Armed Forces. However, what I saw when we arrived at Lviv to drop off the goods was extremely humbling – especially those young people who were taking the deliveries onwards to the front line in Kyiv, risking their own lives in order to assist their fellow citizens.”

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more