News

Mae MPCT yn cael diwrnod gwych gyda’r Llynges Frenhinol ar HMS Raleigh!

17th July 2019

Ddydd Mawrth 16eg o Orffennaf, cafodd aelodau Prif Swyddfa MPCT y pleser o ymweld â HMS Raleigh ar gyfer taith mynediad y tu ôl i’r llenni. Fe wnaethant hefyd ddal i fyny â thri chyn-Ddysgwr sy’n hyfforddi ar fwrdd HMS Raleigh ar hyn o bryd. Siaradodd y tri â’n camerâu, gan ddisgrifio pa mor dda y gwnaeth MPCT eu paratoi ar gyfer bywyd yn y Llynges Frenhinol, a faint maen nhw’n mwynhau eu hamser ar HMS Raleigh.

Diolch i chi am gymryd amser o’ch amserlen brysur i siarad â ni Mr James, Miss Probert a Mr Jones. Rhaid dweud diolch enfawr hefyd i bersonél y Llynges Frenhinol a ddangosodd ni o gwmpas ac a wnaeth inni deimlo bod croeso mawr inni. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i adeiladu ar ein perthynas wrth symud ymlaen!

GWNEWCH GAIS NAWR