News & Events

News & Events / MPCT Midlands Awards Ceremony

MPCT Midlands Awards Ceremony

Last Thursday, 10th March we celebrated the achievements of learners at our Birmingham, Walsall and Wolverhampton colleges at the MPCT Midlands Awards Ceremony. This was our first major awards event since 2019, with all events since put on hold thanks to the pandemic. I am pleased to say that our learners put on a fantastic performance in front of their parents, our VIP guests, and their instructors who have nurtured them along their journey at MPCT, making it all well worth the wait.


Among our guests was MPCT’s inaugural Soldier’s Champion, WO1 Dean Morgan Command Sergeant Major presented, who presented our first Soldier’s Champion Awards. He spoke very highly of the course MPCT delivers to put learners on the right path to a career in the forces or any career path they may choose. He also commended the core values that MPCT learners pledge to abide by throughout their lives. I would like to pay tribute to the very first winners of this award – Mr David Pushpanathan from MPC Birmingham, Miss Jessica Baugh from MPC Walsall, and Mr Danny Blakemore from MPC Wolverhampton.

We also welcomed the RAF’s Group Captain Lizzy Nicholl OBE to the event, who presented the Most Promising Award. The winners of this award were Mr David Pushpanathan from MPC Birmingham, Mr Luke Wellington from MPC Walsall, and Mr Joshua Pritchard from MPC Wolverhampton.


Both presenters delivered inspirational speeches at the event and we look forward sharing their thoughts in our next vlog. I would like to thank all our guests who helped make the awards a very special occasion. I also offer my congratulations once again to all learners who participated and also to their parents and guardians, who will no doubt have left the event with the same feelings of pride in their young people that all of us at MPCT share.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more