News & Events

News & Events / MPCT Senior Leadership Team Awards’ resounding success

MPCT Senior Leadership Team Awards’ resounding success

For the last two weeks, members of MPCT Head Office have been travelling across England and Wales to host regionalised Senior Leadership Team Awards. This is a chance for our outstanding Staff across our centres to be recognised for their hard work and dedication throughout the year.

The first event was held on Thursday 6th of December for the South England colleges which saw Military Preparation Colleges Croydon, Battersea, Edgware, Southampton, Isle of Wight, Portsmouth, Eastbourne, Aldershot, Gloucester and Bristol come together for what was a fantastic day of showcasing achievements. A workshop format during the day and reflection of the year took place, which was then followed by the awards during dinner in the evening. This format was the same for all three SLT Award Ceremonies. A special mention should go to MPC Croydon who won College of the Year, and MPC Eastbourne’s Chris Padget for Employee of the Year.

The second SLT Awards followed on Tuesday 11th December, which saw our North East colleges at their first ever SLT Awards, alongside our Central Region colleges MPC Wrexham, Bangor, Dudley, Wolverhampton, Walsall, Liverpool and Birmingham. This too was a hugley successful evening with MPC Wrexham taking home College of the Year and Paul Evans of MPC Birmingham taking home Employee of the Year.

The third and final SLT Awards were hosted on Thursday the 13th of December for our South Wales centres. Attendees were MPCT Sports & Exercise College, Sports Apprenticeships, MPC Cardiff, Newport, Bridgend, Swansea, Merthyr Tydfil and Military Preparation Schools. Colleges of the Year were MPS Cardiff, MPC Bridgend and Rhondda Sports & Exercise College. Employees of the Year were MPS’ Andrew Harris, MPC Swansea’s Justin Edwards and Alex Webber of MPCT Rhondda Sports & Exercise College.

The events were an honour to attend and a huge congratulations should be said to every single MPCT employee in attendance. Thank you for all your hard work and a very Merry Christmas to you all.

 

To see all the photos from the evening, head to our main MPCT Facebook page HERE

 

 

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more