News & Events

News & Events / MPCT Sports Academy learners leading the way.

MPCT Sports Academy learners leading the way.

The Sports & Exercise College has been delivering sports, exercise and fitness courses for a number of years in Wales. The Sports & Exercise College is designed for 16 – 19-year-olds who wish to gain qualifications and experiences to pursue a career in the sports and active leisure industry. We also have a number of sporting stars that progress through the college.  A massive CONGRATULATIONS to four RCT Sports academy students this weekend;  Ryan Beechey and Curtis Whitford on winning their semi final of the welsh cup with Ystrad Rhondda Youth team and will now play at the principality stadium on the 21st April, Well done boys!! Also, a huge CONGRATULATIONS to Students Jordan Withers and Rhys Edwards both winning their X5 welsh vest this weekend! Jordan at 75kg and Rhys at 60kg they will both fight in the British competition next month! Excellent achievement.

Huw Lewis MBE is the founder and managing director of the Military Preparation College. He comments:

“We are really pleased to see that our sports learners gain the key transferable skills and values from their time at the College that will make them stand out in the world of sport. As an organisation we pride ourselves on offering an alternative education pathway to young people and helping them to be the best that they can be – in the sporting arena, civilian employment and in the Armed Forces.”

The Military Preparation College and the Sports and Exercise College welcomes applications and enquiries from both prospective students and parents and guardians. Open days are held every Thursday . Those interested in finding out more can visit www.mpct.co.uk or call 0330 111 3939.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more