News & Events

News & Events / MPCT Sports College star, Adan Choudharry gains ‘skills for life.’

MPCT Sports College star, Adan Choudharry gains ‘skills for life.’

Hi my name is Adan and this is my MPCT journey. I started off at Military Preparation College in Bridgend but transferred to MPCT Sports College as I wished to switch my attention to gaining a career in the exercise and fitness industry.

I had a trial day so I could get a little experience of what they did differently there and I really enjoyed that day which made me want to start straight away. The instructor Joshua Skinner is very welcoming and an awesome instructor who while I was at college helped me with everything!

I took part in many PT lessons such as circuits, gym sessions, exercise classes and loads of sports and games such as football, end zone, safe zone and many more. I really enjoyed these games because they were something different which I’ve never played before!

The qualifications I gained from the Sports College were outstanding! I gained my Level 1 Diploma in Sport alongside Level 2 Certificate in Instructing Gym Based Exercise, Level 2 in Spin Instructing, Level 2 Suspended Movement Training and Level 2 Kettlebell qualifications. I’m now working as an apprentice in a gym in Cardiff called the Hangar after a short trial period. I’m loving it and so many opportunities with them already. Thanks to Josh and MPCT for arranging this!

I highly recommend MPCT Sports College because they provide you with excellent qualifications and skills for life, and everyone around is very nice and supportive.

Our main aim at MPCT is to help young people to achieve their individual goals. Learners leave our courses with increased self-confidence, improved understanding of the importance of a healthy lifestyle, enhanced academic abilities and a broader understanding of the opportunities available to them.

Our CEO, Huw Lewis MBE

To find out more about the MPCT Sports Academy or to apply, please visit www.mpct.co.uk or call 0330 111 3939

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more