News & Events

News & Events / MPCT’s Sports Academy Learners excel & progress on Work Placements

MPCT’s Sports Academy Learners excel & progress on Work Placements

The Cardiff Sports Academy has recently seen two students start Work Placements with local employers in the Sport and Fitness industry. Bradley Hulme (pictured top in the image) who travels to Cardiff Sports Academy from Bridgend has started a work placement with SNAP Fitness in Bridgend. Michael Reid (pictured bottom in image) who travels from Gorseinon, has started at Unit 9 in Neath.

Since joining MPCT, the students expressed interest in a career as Personal Trainers and have used their time at the Sports Academy to help them achieve their goals. They have done this through following an Individual Learning Plan; covering Personal, Social and Health related targets as well as developing Employability Skills.

The Sports Academy gives students as hands on approach to developing skills on a daily basis through a contextualised curriculum and practical gym and sports based sessions. Each week, Vocational Training day’s focus on developing the student’s gym instructing and sports coaching skills. Both Bradley and Michael have excelled in these areas.

As a result of their progress, both students were selected to attend the MPCT Sports Academy Level 2 Gym Instructing course at Channel View Leisure Centre. Bradley and Michael impressed with their positive attitude and willingness to learn. It came as no surprise that they passed the qualification to become qualified Gym Instructors – a step closer to becoming Personal Trainers!

The next step for both students is to continue their development while on work placement under the mentorship of their gym managers and staff in the work place. It is hoped that the skills they have displayed in college will be transferred to the work place in order to give them every chance of gaining future employment and apprenticeship opportunities.

We are incredibly thankful our partners at SNAP Fitness and Unit 9 for their participation in providing work placements for our young people and would like to congratulate both Bradley and Michael on their progress so far!

Llongyfarchiadau i chi, a pob lwc boys!

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more