News

Mae Warrender CBE y Rear Admiral yn ymweld â MPCT

21st January 2019

 

Ar ddydd Llun, 21 Ionawr, ymwelodd y Rear Admiral William Warrender â Choleg Paratoi Milwrol Casnewydd. Pwrpas yr ymweliad hwn oedd dangos i safon uchel ein Dysgwyr MPCT i’r Llynges Frenhinol a rhoi mewnwelediad i fywyd bob dydd yn un o’n colegau.

Ganwyd Warback CBE yn ôl yn yr India ac ymunodd â’r Llynges Frenhinol fel Swyddog Rhyfel ym 1988. Fe’i penodwyd fel Hyfforddiant Môr Swyddogion Baner ym mis Mehefin 2018, mae’n gyfrifol am hyfforddi a recriwtio personél y Llynges Frenhinol a Royal Marines i’r meincnod a ddisgwylir gan ddosbarth byd Gwasanaeth Symudol, ynghyd â darparu hyfforddiant i’n cynghreiriaid. Rydym yn anrhydedd iawn ein bod wedi ymweld â MPCT ac rydym yn edrych ymlaen at y berthynas gynyddol rhwng MPCT a’r Llynges Frenhinol.

 

GWNEWCH GAIS NAWR