News

Diogelu yn yr MPCT

11th September 2018

 

Gan ein bod yn goleg Gradd 1 gan Ofsted, rydym yn addasu ac yn gwella ein darpariaethau Diogelu yn barhaus er mwyn sicrhau ein bod yn sicrhau’r llesiant a’r gofal gorau posibl i’n dysgwyr.

Gweler ein gwybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys penodiad Prif Swyddog Diogelu, ar ein tudalen Diogelu.

Diogelu

Apply Now