News & Events

News & Events / St David’s Day Run: A Run to Remember

St David’s Day Run: A Run to Remember

On Sunday 16th September 2018, MPCT held it’s last ever St’ David’s Day Run after 18 years of the hugely successful event. The event was a re-scheduled one, with the “Beast from the East” forcing us to postpone the original race from March to September.

Despite the weather still not displaying its best, the rain managed to hold off during the races themselves, and over 1000 competitors crossed the Finish lines, receiving the “best ever” (according to several competitors) medal and t-shirt.

Muktaar Farhan, the winner of the main event, ran 10 kilometres in an impressive 35 minutes on the nail!

Below you will find the list of winners from the day, congratulations to all runners that took part and thank you for your support over the last 18 years.

If you would like to see photos of the day click HERE

 

 

1k

1st Millie Gold
2nd Noah Cuke
3rd Dylan Evans

 

5k

Overall   Male Time Female Time
1st Joseph Reardon 00:16:57 Evie Watkins 00:19:55
2nd Alex Jackson 00:17:26 Bethany Gold 00:20:10
3rd Mark Fowles 00:17:30 Sophie Knoyle 00:20:25

 

Categories Male Time Female Time
35+ Elin Howard 00:22:49
40+ David Craig 00:18:07 Catherine Olivant 00:22:49
45+ Joe Scaife 00:20:17 Lowri Newman 0024:24
50+ Stephen Wiergowski 00:19:59

 

10k

Overall Male Time Female Time
1st Muktaar Farhan 00:35:00 Niki Morgan 00:41:00
2nd Darren Bishop 00:35:27 Cassie Evans 00:45.41
3rd Symon Murphy 00:35:43 Bryony Weavers 00:46:18

 

Categories Male Time Female Time
35+ Cheryl Tanner 00:49:00
40+ Anthony Lydall 00:38:54 Rosie Sweetman 00:47:12
45+ Robert Davies 00:38:26 Niki Morgan 00:41:00
50+ Mike Evans 00:40:56
Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more