CWESTIYNAU CYFFREDIN
EDRYCHWCH NAWR
MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH
DARLLENWCH FWY

Ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Coleg Paratoi Ysgogol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT) wedi bod yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’r MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig sydd wedi cael gradd ragorol ym mhob maes gan Ofsted ac, yn fwyaf diweddar, wedi cael ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn gan TES yn 2017. Mae gan MPCT bedair darpariaeth wahanol.

Newyddion Diweddaraf

11th June 2019

Cysylltodd cyn Ddysgwr yng Ngholeg Paratoi Milwrol Casnewydd â Phrif Swyddfa MPCT yr wythnos hon i fynegi ei ddiolch a’i werthfawrogiad am MPCT. Aeth Lewis Bond, sydd bellach yn Lance Corporal Bond, allan yr wythnos ddiwethaf i’r Heddlu Milwrol Brenhinol. Ymwelodd â’i hen goleg ddydd Llun 10 Mehefin, lle digwyddodd ein Rheolwr Gyfarwyddwr Huw Lewis...

5th June 2019

Ar ddydd Mawrth 4 Mai, cafodd y Coleg Paratoi Milwrol Wrecsam y pleser o “Commando Chef” CSgt Mike ymweld â’r ganolfan i roi cipolwg iddynt ar fwyta’n iach ffordd y Morlu Brenhinol. Rhoddwyd hob i bob un o’r Dysgwyr i goginio arnynt, a hyd yn oed aeth y “Commando Chef” i’w gyfrif Twitter ei hun...

CYSYLLTWCH Â NI