CWESTIYNAU CYFFREDIN
EDRYCHWCH NAWR

Ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Coleg Paratoi Ysgogol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT) wedi bod yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’r MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig sydd wedi cael gradd ragorol ym mhob maes gan Ofsted ac, yn fwyaf diweddar, wedi cael ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn gan TES yn 2017. Mae gan MPCT bedair darpariaeth wahanol.

Newyddion Diweddaraf

14th August 2019

Daeth cyn-Ddysgwr Coleg Paratoi Milwrol Bangor yn ôl i’w hen goleg yr wythnos diwethaf i siarad â’r Dysgwyr a’u hysbrydoli. Ar hyn o bryd mae gan Ryan sawl teitl bocsio, ac yn ddiweddar iawn mae wedi agor ei gampfa ei hun. Nid oedd ei stori, fel y byddwch yn clywed trwy wylio’r fideo isod, yn...

17th July 2019

Ddydd Mawrth 16eg o Orffennaf, cafodd aelodau Prif Swyddfa MPCT y pleser o ymweld â HMS Raleigh ar gyfer taith mynediad y tu ôl i’r llenni. Fe wnaethant hefyd ddal i fyny â thri chyn-Ddysgwr sy’n hyfforddi ar fwrdd HMS Raleigh ar hyn o bryd. Siaradodd y tri â’n camerâu, gan ddisgrifio pa mor dda...

GWNEWCH GAIS NAWR