CWESTIYNAU CYFFREDIN
View Now

Ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Coleg Paratoi Ysgogol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT) wedi bod yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’r MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig sydd wedi cael gradd ragorol ym mhob maes gan Ofsted ac, yn fwyaf diweddar, wedi cael ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn gan TES yn 2017. Mae gan MPCT bedair darpariaeth wahanol.

Latest News

5th November 2019

Ddydd Gwener 1af Tachwedd, mynychodd Staff Lee Richards o MPCT Caerdydd ddiwrnod arbennig iawn yn ATC Pirbright. Gwahoddodd dau Gyn-Ddysgwr o MPCT Caerdydd, Miss Edwards a Miss Harris Staff Richards i’w gorymdaith basio allan. Dywedodd Staff Richards am y diwrnod Dyma’r un cyntaf i mi fod iddo lle rydyn ni wedi cael dau Ddysgwr yn...

5th November 2019

Bellach yn ei nawfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain, Gŵyl Goffa’r Lleng Brydeinig Frenhinol, i gefnogi’r Apêl Pabi flynyddol, yw cyfle’r cenhedloedd i ddod ynghyd i goffáu ac anrhydeddu pawb sydd wedi colli eu bywydau mewn gwrthdaro. Ddydd Sadwrn 2il Tachwedd, mynychodd Dysgwyr a staff MPCT Caerdydd y noson i gynrychioli MPCT yng Nghymru ar...

Apply Now