CWESTIYNAU CYFFREDIN
EDRYCHWCH NAWR
MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH
DARLLENWCH FWY

Ers ei sefydlu yn 1999, mae’r Coleg Paratoi Ysgogol ar gyfer Hyfforddiant (MPCT) wedi bod yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’r MPCT yn ddarparwr hyfforddiant ffyniannus a nodedig sydd wedi cael gradd ragorol ym mhob maes gan Ofsted ac, yn fwyaf diweddar, wedi cael ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn gan TES yn 2017. Mae gan MPCT bedair darpariaeth wahanol.

Newyddion Diweddaraf

5th February 2019

  Mae Lisa Price, tiwtor sgiliau yn ein Coleg De Cymru, yn gadael MPCT ar ôl 7 mlynedd o waith caled ac ymroddiad gwych. Dywedodd Lisa Gill, Pennaeth Sgiliau Cymru; Yn ystod ei saith mlynedd a hanner, mae Lisa wedi cyfrannu’n gadarnhaol at baratoi pobl ifanc am eu gyrfaoedd yn y dyfodol, gan adeiladu eu...

29th January 2019

Er mwyn i’r dysgwyr gyflawni cymhwyster Sgiliau a Chyflogadwyedd Lefel 2 City and Guilds, rhaid i’r dysgwyr yn Ysgolion Paratoi Milwrol (MPS) gwblhau prosiect cymunedol lleol. Fel grŵp, cytunodd y dysgwyr a phenderfynu mynychu cartref gofal lleol. Ddydd Mercher 16 Ionawr, 2019 daeth dysgwyr o ASS Caerdydd i gartref gofal lleol Neuadd y Sir ar...

CYSYLLTWCH Â NI