News & Events

News & Events / Celebrating MPCT finalists at the English Veterans Awards.

Celebrating MPCT finalists at the English Veterans Awards.

On Wednesday 25th September, our Regional Operations Manager (central region) together with Martin Hunt, Brian Richardson MBE and their partners attended the English Veterans Awards in support of the ABF the Soldiers’ Charity.

What a great night with so many positive stories and the highlight of the night saw our two members of staff pick up Bronze Awards.

Huge congratulations to Martin Hunt, Centre Manager at MPCT Bristol awarded Bronze in the ‘Role Model of the Year’ Award. Martin says of the award

I was very surprised, honored, humbled and grateful to be nominated for this award. It was a proud night that I will always remember. I thank Huw Lewis MBE and Brian Edwards as I couldn’t have achieved what I have without MPCT. I thank the training staff for the training I have received and I also except this amazing award on behalf of Adam Grant as he has worked beside me for over 5 yrs and has made such a difference to each and every Learner who has walked through our door.

Congratulations to Brian Richardson MBE, Centre Manager at MPCT Isle of Wight  who picked up Bronze in ‘The Community Award’. Brian took this opportunity to congratulate everyone who had been put forward for nominations,

Pete Leak commented

It was an absolute honour to support our 2 nominees at the English Veterans Awards this week, I was so proud of Martin and Brian who most deservedly won Bronze Awards in their categories. Well done to both, making a difference to young peoples futures every day at MPCT.

Thank you English Veterans Awards and well done to all who were shortlisted as finalists and we look forward to seeing you all again next year.

If you would like to know more about the two finalists and why they were nominated, you can do so here https://mpct.co.uk/mpct-sees-two-staff-shortlisted-for-english-veterans-awards/

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more