News & Events

News & Events / Mae gan MPCT Caerdydd ddau Ddysgwr yn pasio allan yn ATC Pirbright.

Mae gan MPCT Caerdydd ddau Ddysgwr yn pasio allan yn ATC Pirbright.

Ddydd Gwener 1af Tachwedd, mynychodd Staff Lee Richards o MPCT Caerdydd ddiwrnod arbennig iawn yn ATC Pirbright.

Gwahoddodd dau Gyn-Ddysgwr o MPCT Caerdydd, Miss Edwards a Miss Harris Staff Richards i’w gorymdaith basio allan.

Dywedodd Staff Richards am y diwrnod

Dyma’r un cyntaf i mi fod iddo lle rydyn ni wedi cael dau Ddysgwr yn pasio allan gyda’i gilydd ac ni allwn fod yn fwy balch o’r ddau ohonyn nhw. Maent wedi gweithio’n anhygoel o galed ac wedi goresgyn heriau i gyrraedd mor bell â hyn. Da lawnt y ddau. Credyd i’r Fyddin Brydeinig, eich teulu, coleg Caerdydd a’r MPCT cyfan a dymunwn bob lwc i chi wrth i chi ddechrau eich pennod nesaf a’ch her nesaf o hyfforddiant cam 2 – Staff Richards

Ar ôl yr orymdaith, ymunodd Staff Richards, ffrindiau a theulu a oedd wedi mynychu’r tocyn pasio Miss Edwards a Miss Harris mewn cwtsh a llongyfarchiadau haeddiannol.

Nid oes amheuaeth bod hon yn foment falch i bawb a gymerodd ran.

Back to news articles

West Midlands Combined Authority and MPCT develop new opportunities for people of West Midlands to begin a career in the armed forces with fast-track introduction to UK Armed Forces recruiters

We are proud to announce a new initiative in association with West Midlands Combined Authority (WMCA) to support people into a career in the armed forces with a short, 4-week, funded course in military preparation. Operating out of our Birmingham Centre, this opportunity will prepare people for a life in the military, helping them push...

Read more

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more